Kurs – Undervisning – Veiledning

Publikasjoner

Larsen, K., Aasland, A., & Diseth, T. H. (2018). Identification of Symptoms of Autism Spectrum Disorders in the Second Year of Life at Day-Care Centres by Day-Care Staff: Step One in the Development of a Short Observation List. Journal of Autism and Developmental Disorders. doi:10.1007/s10803-018-3489-x

Larsen, K., Aasland, A. & Diseth, T.H. (2017). Brief Report: Agreement Between Parents and Day-Care Professionals on Early Symptoms Associated with Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord . https://doi.org/10.1007/s10803-017-3355-2

Fletcher-Watson, S., Larsen, K., & Salomone, E. (2017). What do parents of children with autism expect from participation in research? A community survey about early autism studies. Autism, 136236131772843. doi:10.1177/1362361317728436

Larsen, K (2017). Implementering av Pivotal Response Treatment. Spesialpedagogikk.

Fletcher-Watson, S., Apicella, F., Auyeung, B., Beranova, S., Bonnet-Brillhault, F., Canal-Bedia, R., Charman, T, Chericoni, N., Conciecao, I.C., Davies, K., Farroni, T., Gomot, M., Jones, E., Kaale, A., Kapica, K., Kawa, R., Kyllainen, A., Larsen, K., Lefort-Besnard, J., Malvy, J., Manson de Dios, S., Markovska-Simoska, S., Millo, I., Miranda, N., Pasco, G., Pisula, E., Raleva, M., Roge, B., Salomone, E., Scholberg, S., Tomalski, P., Vicente A.M., & Yirmiya, N. (2016). Attitudes of the autism community to early autism research. Autism, doi: 10.1177/1362361315626577

Larsen, K. (2015). The Early Diagnosis of Preschool Children with Autism Spectrum Disorder in Norway: a Study of Diagnostic Age and Its Associated FactorsScandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(2), 136-145.

Hernes, M. & Larsen K. Tidlig utvikling 0-3 år. Hva kan man forvente og hva bør gis ekstra oppmerksomhet. Gyldendal.

Larsen, K. (2013). Barn med autismespekterforstyrrelser trenger hjelp alt i barnehagen. Første Steg, 4, 40-44.

Olaff, H.S., Larsen, K. & Klintwall, L. (2013). Manglende generalisering av trenerferdigheter på tvers av situasjoner etter workshop om incidental Teaching. Norsk Tidskrift for Atferdsanalyse, 1 – 2013.

Hernes, M. & Larsen, K. (2013). Den gode starten. Praktisk læring 1. – 4. trinn. Gyldendal.

Larsen, K. (2012). Felles oppmerksomhet i tidlig intensiv atferdsanalytisk opplæring for barn med autisme. Norsk Tidskrift for Atferdsanalyse.

Larsen, K. (2012). Autisme hos barn i barnehagen. Barnehagen, 7.12, 18-22.

Partington, J (2010). The Assessment of Basic Language and Learning Skills (ABLLS®-R). I Norsk oversettelse av Larsen, K (2012)

Hernes, M. & Larsen, K. (2012). Til evigheten og forbi. Om autisme og tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring. Gyldendal.

Larsen, K., Ekrheim, A., Haugen, M., & Mandal-Hergot, K.A. (2011). Opplæring i intervensjonsprogrammet Pivotal Response Training for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser. Spesialpedagogikk, 7, 14-21

Larsen, K. (2007). Skolestart for barn med autismespekterforstyrrelser. Spesialpedagogikk, 8.

Larsen, K., & moynajan, l. (2005). Positive atferds- og støttetiltak. I moynahan, Strømgren, & Gundersen. Erstatt Aggresjonen. Aggression Replacement Training og positive atferds- og støttetiltak. Universitetsforlaget

Larsen, K., & mynahan, l. (2003). Positive atferds- og støttetiltak i skolenDiskriminanten, 30(1)

Larsen, K. (2002). Reduksjon av selvskading; en sammenligning av responsavhengige og responsuavhengige forsterkningsprosedyrer. Diskriminanten, 29 (1)

 

photo credit: gbSk via photopin cc