Kurs – Undervisning – Veiledning

Oppdatert vurdering av Pivotal Response Treatment (PRT)

Research Autism er en britisk organsisasjon som er dedikert til forskning på intervensjoner for personer med autismespekterforstyrrelser. I sitt arbeid gjør de også uavhengige vurderinger av forskning knyttet til ulike intervensjoner. Research Autism har nylig oppdatert sin vurdering av PRT hvor de konkluderer med at;

«Det er sterk forskningsstøtte som indikerer at Pivotal Response Treatment gir en positiv tilnærming til sentrale utviklingsområder, som språk hos noen barn med autismespekterforstyrrelser.»

Det understrekes samtidig at ytterligere forskning i større randomiserte forskningsstudier er nødvendlig for å få ytterligere kunnskap om effekten av PRT.

autisme, Barnehage, Tidlig intervensjon

Comments are closed.