Kurs – Undervisning – Veiledning

Om

Jeg har lang erfaring med utvikling og implementering av opplæring og tjenester for personer med ulike behov for bistand, som autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklinghemming, ADHD og andre.  Hovedfokus i dette arbeidet har vært effektive og vitenskapelig baserte metoder og tilnærminger som øker personenes livskvalitet og mulighet til å delta på flere sosiale arenaer. Jeg har erfaring fra direkte arbeid med barn, unge og voksne som har behov for bistand, opplæring av foreldre og fagpersoner, samt som foreleser og kursholder.

Jeg har også skrevet artikler og bøker om temaer jeg er opptatt av, disse kan du finne på siden Publikasjoner.

Les gjerne mer om hva jeg driver med på siden Tjenester, eller ta gjerne kontakt for å diskutere eventuelt samarbeid.