autismeBarnehageTidlig intervensjon

Om tilbud til barn med autismespekterforstyrrelser i Stortinget

Publisert
Stortingsløve. Løve på Løvebakken foran Stortinget, Oslo. Foto: © Bård Løken / NN / Samfoto
Stortingsløve. Løve på Løvebakken foran Stortinget, Oslo.
Foto: © Bård Løken / NN / Samfoto

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos stilte følgende spørsmål til helseministeren;

Mener statsråden at alle barn med autistismespekterforstyrrelser og deres familier skal ha rett til det beste praktiserende behandlingstilbud uavhengig hvor de bor i landet?

Helseministeren svarer om Tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring og Pivotal Response Treatment, les svaret hans på Stortingets sider.