Publikasjoner

Ny norsk bok om anvendt atferdsanalyse

9788215020761Boken «Innføring i atferdsanalyse» av Jørn Isaksen og Are Karlsen er nylig kommet ut på Universitetsforlaget. Selv om det de siste årene har kommen mer litteratur om atferdsanalyse på norsk, er behovet fortsatt stort for god og tilgjengelig litteratur om atferdsanalyse på norsk. Boken Innføring i atferdsanalyse beskriver tydelig og på et godt språk alle sentrale begreper innen atferdsanalysen. Den har også et variert og relevant utvalg av eksempler noe som gjør teksten tilgjengelig for personer med begrenset erfaring med atferdsanalysen, men er også god lesning for de som har erfaring og kunnskap om atferdsanalyse.

Forlaget og forfatterne angir  studenter og fagfolk innenfor vernepleie, barnevern, habilitering og spesialpedagogikk som målgruppe for boken. Jeg vil gjerne tilføye også alle som jobber som pedagoger i skole og barnehage. Vi får håpe at boken finner vei inn i mange pensumlister og bokhyller rundt i landet.
Disclaimer!
Jeg har fått boken tilsendt kostnadfritt fra forlaget til gjennomsyn. Det er ikke gjort avtale om gjenytelser for dette.