autismeBarnehageKommende kursTidlig intervensjon

Konferanse om tidlig innsats for barn med autismespekterforstyrrelser i Bodø

Publisert

De regionale nettverkene for tidlbodo_2016ig innsats for barn med autismespekterforstyrrelser arrangerer i september 2016 konferanse i Bodø. For mer informasjon se denne siden.