Kurs – Undervisning – Veiledning

Forbedringsområder for norsk skole

Man hører stadig om OECD rapporter som omhandler norsk skole. Sjelden omtales disse i positive ordelag. I september kom en ekspert gruppe fra OECD med en ny rapport som omhandler norsk skole. Denne rapporten foreslår tre Forbedringsområder for norsk skole. Disse er

  • tydeliggjøre mål og kriterier for hva som er god kvalitet
  • fullføre nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som at det fremstår som et helhetlig system
  • fortsette å bygge evaluering- og vurderingskompetanse hos lærere, skoleledere og skoleeiere

Det er positivt at man setter fokus på kvaliteten i norsk skole, og det er å håpe at man tar til følge rådene om å bygge solide systemer og satse på vurderingskompetanse. Det er også å håpe at man bringer objektive kriterier og evidensbasert undervisning inn i dette arbeidet.

OECD rapporten kan leses her

Uncategorized

Comments are closed.