autismeBarnehageTidlig intervensjon

Evidensbaserte intervensjoner for autismespekterforstyrrelser

Skjermbilde 2015-04-02 kl. 19.38.24National Autism Center har i dag publisert rapporten for fase 2 av sitt National Standards Project. Denne rapporten tar for seg evidensgrunnlaget for ulike intervensjoner for personer med autismespekterforstyrrelser, og fase to oppdaterer den forrige rapporten fra 2009, men forskning som er publisert i perioden 2007-2012. Rapporten deler opp intervensjoner i Etablerte intervensjoner, Kommende («emerging») intervensjoner, og ikke-etablerte intervensjoner.

Etablerte intervensjoner innebærer at det er tilstrekkelig  evidens tilgjengelig til at man trygt kan fastslå at intervensjonen gir gunstige resultater for personer med autismespekterforstyrrelser. Kommende («emerging») intervensjoner er hvor en eller flere studier indikerer at intervensjonen gir gunstige resultater, men det er et behov for flere studier med høy kvalitet for å fastslå det. Ikke-etablert intervensjoner er hvor det er lit eller ingen evidens som gir grunnlag for å trekke slutninger om effekten av intervensjonen.

I rapporten oppgis følgende som etablerte;

 • Atferdsanalytiske intervensjoner
 • Konitiv atferdsterapautisk intervensjon
 • Omfattende atferdsanalytisk opplæring av små barn
 • Språk trening
 • Modellering
 • Naturlige opplærings strategier
 • Foreldre opplæring
 • Opplæring av jevnaldrende
 • Pivotal Response Treatment (PRT)
 • Aktivitetsplaner
 • Skript
 • Self-Management
 • Sosial ferdighetstrening
 • Story-based intervensjon

Rapporten lister også opp intervensjoner i de to andre gruppene, og kan lastes ned her.