Uncategorized

Autisme og atferdsanalyse – til evigheten og forbi

Publisert den

Boken «Autisme og atferdsanalyse – til evigheten og forbi» beskriver ut i fra en personlig historie og en faglig synsvinkel hvordan tidlig indentifisering og tildlig intervensjon kan hjelpe barn med autismespekterforstyrrelser. Boken bli gitt ut januar 2012 og kan bestiller fra de fleste nettbokhandlere og direkte fra Gyldendal; http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Pedagogikk/Autisme-og-atferdsanalyse

Uncategorized

Google plus side

Publisert den

Jeg har også en side på Google plus som vil innehold aktuell informasjon om fagområdet jeg er engasjert i. Siden kan du finne ved å klikke på linken under.

Uncategorized

Forbedringsområder for norsk skole

Publisert den

Man hører stadig om OECD rapporter som omhandler norsk skole. Sjelden omtales disse i positive ordelag. I september kom en ekspert gruppe fra OECD med en ny rapport som omhandler norsk skole. Denne rapporten foreslår tre Forbedringsområder for norsk skole. Disse er

Uncategorized

Lærerens autoritet.

Publisert den

Vi møter stadig utsagn som «elevene nå til dags har ikke respekt for lærerne» og «lærerne i dag har ikke den autoritet som skal til«. I en doktoravhandling som er omtalt på forskning.no finner man at lærer rollen har endret seg og med det måten lærere får eller skaper autoritet også har endret seg. Mens […]