autisme

Oppdatert vurdering av Pivotal Response Treatment (PRT)

Posted on

Research Autism er en britisk organsisasjon som er dedikert til forskning på intervensjoner for personer med autismespekterforstyrrelser. I sitt arbeid gjør de også uavhengige vurderinger av forskning knyttet til ulike intervensjoner. Research Autism har nylig oppdatert sin vurdering av PRT hvor de konkluderer med at; «Det er sterk forskningsstøtte som indikerer at Pivotal Response Treatment […]

autisme

Om tilbud til barn med autismespekterforstyrrelser i Stortinget

Posted on

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos stilte følgende spørsmål til helseministeren; Mener statsråden at alle barn med autistismespekterforstyrrelser og deres familier skal ha rett til det beste praktiserende behandlingstilbud uavhengig hvor de bor i landet? Helseministeren svarer om Tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring og Pivotal Response Treatment, les svaret hans på Stortingets sider.

autisme

Evidensbaserte intervensjoner for autismespekterforstyrrelser

Posted on

National Autism Center har i dag publisert rapporten for fase 2 av sitt National Standards Project. Denne rapporten tar for seg evidensgrunnlaget for ulike intervensjoner for personer med autismespekterforstyrrelser, og fase to oppdaterer den forrige rapporten fra 2009, men forskning som er publisert i perioden 2007-2012. Rapporten deler opp intervensjoner i Etablerte intervensjoner, Kommende («emerging») […]

autisme

Normative data på ABLLS-R

Posted on

Utvikleren av ABLLS-R Dr. James Partington har i en tid samlet inn data på hvordan barn uten forsinket utvikling vil gjøre det på ABLLS-R. Disse dataene kan gi indikasjoner på hva som er forventet ut i fra barnets alder og kan bidra når man på bakgrunn av ABLLS-R skal utarbeide opplæringsmål og opplæringsplaner. Det er […]

autisme

Systematisk gjennomgang av tidlig intervensjon

Posted on

Campbell Collaboration er et internasjonalt nettverk som produserer systematiske gjennomganger av effektene av sosial intervensjoner innen kriminalomsorg, utdanning, internasjonal utviklng og sosialtjenester. Formålet med deres systematiske gjennomganger er å oppsummere den best tilgjengelige forskningen knyttet til et spesifikt spørsmål, gjennom å lage en syntese av resultater fra flere studier. Campbell Collaboration har nå publisert en […]

autisme

Revidert versjon av ABLLS-R Protokollen

Posted on

I disse dager trykkes en revidert versjon av ABLLS-R protokollen. Denne revisjonen inneholder språklige forbedringer og retning av en del trykkfeil. Innholdet og oppbyggingen av protokollen er den samme. Nye bestillinger vil nå få tilsendt den reviderte versjonen. Det vil også snart foreligge en revidert og rettet versjon av guiden også. For mer informasjon om […]