autisme

Tilbakemeldinger norsk ABLLS-R

Publisert den

Det er nå flere som har bestilt den norske utgaven av ABLLS-R og forhåpentligvis gjort seg noen erfaringer med denne utgaven. Da dette er første opplag av den norske versjonen, er jeg veldig glad hvis de som bruker ABLLS-R vil komme med kommentarer i forhold til forbedringer til neste opplag. Så dersom du har benyttet […]

Publikasjoner

ABLLS®-R i norsk utgave

Publisert den

The Assessment of Basic Language and Learning Skills (ABLLS®-R) er et karleggingsvertøy baser på et utvalg av kriterium-baserte ferdigheter som kan fastsette en elev, eller et førskolebarns nåværende repertoar og gir mulighet for å registrere dette repertoarets progressive utvikling. ABLLS®-R er også en pensumgudie og inneholder en oppgave analyse av mange av de ferdighetene som […]