autisme

Oppdatert vurdering av Pivotal Response Treatment (PRT)

Publisert den

Research Autism er en britisk organsisasjon som er dedikert til forskning på intervensjoner for personer med autismespekterforstyrrelser. I sitt arbeid gjør de også uavhengige vurderinger av forskning knyttet til ulike intervensjoner. Research Autism har nylig oppdatert sin vurdering av PRT hvor de konkluderer med at; «Det er sterk forskningsstøtte som indikerer at Pivotal Response Treatment […]

autisme

Om tilbud til barn med autismespekterforstyrrelser i Stortinget

Publisert den

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos stilte følgende spørsmål til helseministeren; Mener statsråden at alle barn med autistismespekterforstyrrelser og deres familier skal ha rett til det beste praktiserende behandlingstilbud uavhengig hvor de bor i landet? Helseministeren svarer om Tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring og Pivotal Response Treatment, les svaret hans på Stortingets sider.

autisme

Evidensbaserte intervensjoner for autismespekterforstyrrelser

Publisert den

National Autism Center har i dag publisert rapporten for fase 2 av sitt National Standards Project. Denne rapporten tar for seg evidensgrunnlaget for ulike intervensjoner for personer med autismespekterforstyrrelser, og fase to oppdaterer den forrige rapporten fra 2009, men forskning som er publisert i perioden 2007-2012. Rapporten deler opp intervensjoner i Etablerte intervensjoner, Kommende («emerging») […]

autisme

Normative data på ABLLS-R

Publisert den

Utvikleren av ABLLS-R Dr. James Partington har i en tid samlet inn data på hvordan barn uten forsinket utvikling vil gjøre det på ABLLS-R. Disse dataene kan gi indikasjoner på hva som er forventet ut i fra barnets alder og kan bidra når man på bakgrunn av ABLLS-R skal utarbeide opplæringsmål og opplæringsplaner. Det er […]

autisme

Systematisk gjennomgang av tidlig intervensjon

Publisert den

Campbell Collaboration er et internasjonalt nettverk som produserer systematiske gjennomganger av effektene av sosial intervensjoner innen kriminalomsorg, utdanning, internasjonal utviklng og sosialtjenester. Formålet med deres systematiske gjennomganger er å oppsummere den best tilgjengelige forskningen knyttet til et spesifikt spørsmål, gjennom å lage en syntese av resultater fra flere studier. Campbell Collaboration har nå publisert en […]

Barnehage

Ny bok om Tidlig utvikling

Publisert den

I samarbeid med Magdalena Hernes har jeg skrevet en bok om tidlig utvikling (0-3 år) som kommer ut på Gyldendal i disse dager. Av omtalen på Gyldendal sin side kan man lese «Denne boka tar opp de minste barnas utvikling og tilpassing i barnehagen, med særlig fokus på de barna som trenger ekstra oppmerksomhet De […]