autisme

Tilbakemeldinger norsk ABLLS-R

Posted on

Det er nå flere som har bestilt den norske utgaven av ABLLS-R og forhåpentligvis gjort seg noen erfaringer med denne utgaven. Da dette er første opplag av den norske versjonen, er jeg veldig glad hvis de som bruker ABLLS-R vil komme med kommentarer i forhold til forbedringer til neste opplag. Så dersom du har benyttet […]

autisme

Workshop om språkopplæring og ABLLS-R

Posted on

Den 23. og 24. oktober arrangerer Kurserne en workshop med Dr. James W. Partiongton i Oslo. Dette vil være en to-dagers workshop hvor man både vil få et innblikk i kartlegging og opplæring innen både språklige og funskjonelle ferdigheter. For mer informasjon om dette kan man se Kurserne sine sider, eventuelt gå hit for å […]

autisme

Programvare for å lære effektiv opplæring

Posted on

barn med autismespekterforstyrrelser og andre barn med lærevansker har metodikken Discrete Trial Teaching (DTT) vist seg effektiv. DTT er en sentral del av tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring for barn med autisme, men man har også benyttet denne metodikken for å lære andre barn med og uten lærevansker en rekke andre spesifikke ferdigheter. Men for […]