autisme

Normative data på ABLLS-R

Posted on

Utvikleren av ABLLS-R Dr. James Partington har i en tid samlet inn data på hvordan barn uten forsinket utvikling vil gjøre det på ABLLS-R. Disse dataene kan gi indikasjoner på hva som er forventet ut i fra barnets alder og kan bidra når man på bakgrunn av ABLLS-R skal utarbeide opplæringsmål og opplæringsplaner. Det er […]

autisme

Systematisk gjennomgang av tidlig intervensjon

Posted on

Campbell Collaboration er et internasjonalt nettverk som produserer systematiske gjennomganger av effektene av sosial intervensjoner innen kriminalomsorg, utdanning, internasjonal utviklng og sosialtjenester. Formålet med deres systematiske gjennomganger er å oppsummere den best tilgjengelige forskningen knyttet til et spesifikt spørsmål, gjennom å lage en syntese av resultater fra flere studier. Campbell Collaboration har nå publisert en […]

autisme

Europeisk undersøkelse om autismeforskning

Posted on

I samarbeid med Sue Fletcher­Watson, psykolog og forsker ved Edinburgh Universitet i Storbritannia, samt en gruppe forskere fra ulike land i Europa, skal vi våren 2014 gjennomføre en web-basert undersøkelse om synspunkter på autismeforskning på sped- og småbarn. Vi håper at så mange som mulig vil svare på denne undersøkelsen, som vil ta ca. 15-20 […]

autisme

Oppsummert forskning om intervensjoner basert på Theory of Mind

Posted on

Flecher-Watson og kolleger publiserte nylig en ny Cochrane reveiw over intervensjoner for personser med autismespekterforstyrrelser basert på den kognitive modellen Theory of Mind. Basert på omfattende gjennomgang av mange studier, konkluderer de med at «Selv om det er noe evidens at theory of mind, eller relaterte ferdigheter, kan læres til personer med ASF, er det […]

autisme

AFLS™ – The Assessment of Functional Living Skills

Posted on

AFLS™ – The Assessment of Functional Living Skills er utarbeidet av Dr. Partington og Dr. Mueller. AFLS er i oppbygning lik ABLLS-R, men kartlegger og gir grunnlag for opplæring i funskjonelle ferdigheter. For mer informasjon om AFLS, besøk Partington Behavioranalysts Inc sin nettside om AFLS her. Jeg har nå et begrenset antall pakker med AFLS i […]

autisme

Revidert versjon av ABLLS-R Protokollen

Posted on

I disse dager trykkes en revidert versjon av ABLLS-R protokollen. Denne revisjonen inneholder språklige forbedringer og retning av en del trykkfeil. Innholdet og oppbyggingen av protokollen er den samme. Nye bestillinger vil nå få tilsendt den reviderte versjonen. Det vil også snart foreligge en revidert og rettet versjon av guiden også. For mer informasjon om […]