autisme

Verdens autismedag

Publisert den

Den 2. april er det Verdens autismedag – FN dagen for bevissthet om autisme. Autismeforeningen i Norge har publisert en oversikt over aktiviteter denne dagen. Hva skjer på verdens autismedag 2. april 2017?

autisme

Oppdatert vurdering av Pivotal Response Treatment (PRT)

Publisert den

Research Autism er en britisk organsisasjon som er dedikert til forskning på intervensjoner for personer med autismespekterforstyrrelser. I sitt arbeid gjør de også uavhengige vurderinger av forskning knyttet til ulike intervensjoner. Research Autism har nylig oppdatert sin vurdering av PRT hvor de konkluderer med at; «Det er sterk forskningsstøtte som indikerer at Pivotal Response Treatment […]

autisme

Artikkel om holdninger til forskning på tidlig autisme.

Publisert den

I samarbeid med kollegaer fra Norge og Europa har jeg vært med på forskning om holdninger til forskning på tidlig autisme. Generelt sett er de aller fleste positive til at det gjøres forskning på tidlig autisme, og hvilke temaer som er viktige. Et tema i forskningen var også hvordan man skal omtale barn som man […]

autisme

Om tilbud til barn med autismespekterforstyrrelser i Stortinget

Publisert den

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos stilte følgende spørsmål til helseministeren; Mener statsråden at alle barn med autistismespekterforstyrrelser og deres familier skal ha rett til det beste praktiserende behandlingstilbud uavhengig hvor de bor i landet? Helseministeren svarer om Tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring og Pivotal Response Treatment, les svaret hans på Stortingets sider.

autisme

Konferanse om autisme i Krakow

Publisert den

I september arrangerer Jagiellonian University i Krakow en konferanse om autisme kalt «Autism from science to practice». Konferansen byr på spennende og anerkjente navn som Dr. Katarzyna Chawarska, Connie Kasari, Cathrine Lord, Helen Tager-Flusberg, Roald Øien med flere. Les mer om konferansen her.