Uncategorized

Autisme og atferdsanalyse – til evigheten og forbi!

Publisert den

Sammen med Magdalena Hernes har jeg i disse dager lagt siste hånd på manuset til boken «Autisme og atferdsanalyse – til evigheten og forbi». Boken omhandler to perspektiver på atferdsanalytisk opplæring av førskolebarn med autisme. Magdalena skriver som mor om hvordan hun og familien har opplevet usikkerheten, diagnosen og opplæringen. Mitt bidrag i boken er […]

Uncategorized

Ta vare på hverandre og barna

Publisert den

Etter gårsdagen grusomme og ufattelige hendelser i Oslo og på Utøya, er det mer viktig enn noen gang å ta vare på hverandre og stå sammen i stedet for å skape mer frykt og hat. I denne situasjonen vil mange barn ha mange tanker, følelser og sppørsmål Det er viktig at alle voksne snakker med […]

Uncategorized

Mobbing i skolen

Publisert den

Mobbing er et stort promblem i samfunnet generelt og i skolen er det mange elever som både er offer for mobbing og en del elver som er mobbere. Forskning indikerer at noen elever også har begge disse rollene. Vi vet desverre ikke så mye om denne siste gruppen, men gledelig har det nå blitt gjennomført […]

Uncategorized

Positiv og virkningsfull barneoppdragelse

Publisert den

Barneoppdragelse og samhandling kan være en utfordring for mange. Forfatterne av den gode boken Foreldrelappen, Jørn Isaksen og Are Karlsen har opprettet en blogg med tips og forklaring til hvordan forebygge og løse vanlige problemer i oppdragelsen og samhandlingen med barn. Bloggen Positiv og virkningsfull barneoppdragelse har til hensikt å gi en lettfattelig innføring i […]

Uncategorized

Behovet for evidens

Publisert den

Når man skal tilby behanding, tilrettelegging eller opplæring har begrepet evidens i større og større grad blitt tatt i bruk. Viktigheten av evidens kan ikke udervurderes enten man tilbyr tjenester innen barnevern, for barn med atferdsforstyrrelser i skolen, små barn med autisme eller opplæring for barn generelt. Atferdssenteret er et senter som bidrar til at […]