Uncategorized

Autisme og atferdsanalyse – til evigheten og forbi

Posted on

Boken «Autisme og atferdsanalyse – til evigheten og forbi» beskriver ut i fra en personlig historie og en faglig synsvinkel hvordan tidlig indentifisering og tildlig intervensjon kan hjelpe barn med autismespekterforstyrrelser. Boken bli gitt ut januar 2012 og kan bestiller fra de fleste nettbokhandlere og direkte fra Gyldendal; http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Pedagogikk/Autisme-og-atferdsanalyse

Uncategorized

Google plus side

Posted on

Jeg har også en side på Google plus som vil innehold aktuell informasjon om fagområdet jeg er engasjert i. Siden kan du finne ved å klikke på linken under.

Uncategorized

Forbedringsområder for norsk skole

Posted on

Man hører stadig om OECD rapporter som omhandler norsk skole. Sjelden omtales disse i positive ordelag. I september kom en ekspert gruppe fra OECD med en ny rapport som omhandler norsk skole. Denne rapporten foreslår tre Forbedringsområder for norsk skole. Disse er

Publikasjoner

Om foreldreprogram i Spesialpedagogikk

Posted on

Sammen med mine kollegaer Anne Ekrheim, Merete Haugen og Kate-Alice Mandal Hergot har jeg i dette nummeret av tidsskriftet Spesialpedagogikk publisert en artikkel som beskriver et foreldreprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser basert på Pivotal Response Teeatment (PRT). Programmet har vi utviklet i samarbeid med kolleger på Glenne regionale senter for autisme. Link til […]

Uncategorized

Lærerens autoritet.

Posted on

Vi møter stadig utsagn som «elevene nå til dags har ikke respekt for lærerne» og «lærerne i dag har ikke den autoritet som skal til«. I en doktoravhandling som er omtalt på forskning.no finner man at lærer rollen har endret seg og med det måten lærere får eller skaper autoritet også har endret seg. Mens […]

Uncategorized

Autisme og atferdsanalyse – til evigheten og forbi!

Posted on

Sammen med Magdalena Hernes har jeg i disse dager lagt siste hånd på manuset til boken «Autisme og atferdsanalyse – til evigheten og forbi». Boken omhandler to perspektiver på atferdsanalytisk opplæring av førskolebarn med autisme. Magdalena skriver som mor om hvordan hun og familien har opplevet usikkerheten, diagnosen og opplæringen. Mitt bidrag i boken er […]