Publikasjoner

ABLLS®-R i norsk utgave

Publisert den

The Assessment of Basic Language and Learning Skills (ABLLS®-R) er et karleggingsvertøy baser på et utvalg av kriterium-baserte ferdigheter som kan fastsette en elev, eller et førskolebarns nåværende repertoar og gir mulighet for å registrere dette repertoarets progressive utvikling. ABLLS®-R er også en pensumgudie og inneholder en oppgave analyse av mange av de ferdighetene som […]

Diverse

Facebook side

Publisert den

Har laget en egen facebook side også som omhandler virksomheten i KL- Kenneth Larsen. Siden kan du finne her KL-Kenneth Larsen sin facebook side.