autisme

Tilbakemeldinger norsk ABLLS-R

Publisert den

Det er nå flere som har bestilt den norske utgaven av ABLLS-R og forhåpentligvis gjort seg noen erfaringer med denne utgaven. Da dette er første opplag av den norske versjonen, er jeg veldig glad hvis de som bruker ABLLS-R vil komme med kommentarer i forhold til forbedringer til neste opplag. Så dersom du har benyttet […]

Barnehage

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen

Publisert den

NTNU Samfunnsforskning har nylig publisert en rapport om barns trivsel og medvirkning i barnehagen. I denne omfattende rapporten er både barns trivsel og medvirkning undersøkt fra foreldrenes ståsted, de ansattes ståsted og ikke minst fra barnehagebarnas ståsted. Rapporten fremstår som grunndig og bør gi grunnlag for utviklingsarbeid i barnehage og i utdanninger for personers om […]

autisme

Workshop om språkopplæring og ABLLS-R

Publisert den

Den 23. og 24. oktober arrangerer Kurserne en workshop med Dr. James W. Partiongton i Oslo. Dette vil være en to-dagers workshop hvor man både vil få et innblikk i kartlegging og opplæring innen både språklige og funskjonelle ferdigheter. For mer informasjon om dette kan man se Kurserne sine sider, eventuelt gå hit for å […]

Diverse

Debatten om metodebruk i barnehagen

Publisert den

Debatten om bruk av dokumenterte og effektive metoder i barnehagen fortsetter. Are Karslen fra Pedagogikk.no gjør en strålende innsats i denne debatten, og legger her en lenke til hans siste innspill – et meget godt innspill. Spesielt kravet om bedre dokumentasjon gleder jeg meg til å se besvart. Are Karlsens innlegg. 

autisme

Programvare for å lære effektiv opplæring

Publisert den

barn med autismespekterforstyrrelser og andre barn med lærevansker har metodikken Discrete Trial Teaching (DTT) vist seg effektiv. DTT er en sentral del av tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring for barn med autisme, men man har også benyttet denne metodikken for å lære andre barn med og uten lærevansker en rekke andre spesifikke ferdigheter. Men for […]