autisme

AFLS™ – The Assessment of Functional Living Skills

Publisert den

AFLS™ – The Assessment of Functional Living Skills er utarbeidet av Dr. Partington og Dr. Mueller. AFLS er i oppbygning lik ABLLS-R, men kartlegger og gir grunnlag for opplæring i funskjonelle ferdigheter. For mer informasjon om AFLS, besøk Partington Behavioranalysts Inc sin nettside om AFLS her. Jeg har nå et begrenset antall pakker med AFLS i […]

Publikasjoner

Ny bok – Den gode starten

Publisert den

Den 13. mai kommer en ny bok ut, Den gode starten – praktisk læring 1. – 4. trinn, som jeg har skrevet sammen med Magdalena Hernes. Boken beskriver hvordan man basert på forskningsbaserte og empirisk kunnskap om læring og atferd kan tilrettelegge for god opplæring de første skoleårene. Les mer hos Gyldendal.

Publikasjoner

Ny norsk bok om anvendt atferdsanalyse

Publisert den

Boken «Innføring i atferdsanalyse» av Jørn Isaksen og Are Karlsen er nylig kommet ut på Universitetsforlaget. Selv om det de siste årene har kommen mer litteratur om atferdsanalyse på norsk, er behovet fortsatt stort for god og tilgjengelig litteratur om atferdsanalyse på norsk. Boken Innføring i atferdsanalyse beskriver tydelig og på et godt språk alle […]

autisme

Revidert versjon av ABLLS-R Protokollen

Publisert den

I disse dager trykkes en revidert versjon av ABLLS-R protokollen. Denne revisjonen inneholder språklige forbedringer og retning av en del trykkfeil. Innholdet og oppbyggingen av protokollen er den samme. Nye bestillinger vil nå få tilsendt den reviderte versjonen. Det vil også snart foreligge en revidert og rettet versjon av guiden også. For mer informasjon om […]