autisme

Konferanse om autisme i Krakow

Publisert den

I september arrangerer Jagiellonian University i Krakow en konferanse om autisme kalt «Autism from science to practice». Konferansen byr på spennende og anerkjente navn som Dr. Katarzyna Chawarska, Connie Kasari, Cathrine Lord, Helen Tager-Flusberg, Roald Øien med flere. Les mer om konferansen her.

autisme

Evidensbaserte intervensjoner for autismespekterforstyrrelser

Publisert den

National Autism Center har i dag publisert rapporten for fase 2 av sitt National Standards Project. Denne rapporten tar for seg evidensgrunnlaget for ulike intervensjoner for personer med autismespekterforstyrrelser, og fase to oppdaterer den forrige rapporten fra 2009, men forskning som er publisert i perioden 2007-2012. Rapporten deler opp intervensjoner i Etablerte intervensjoner, Kommende («emerging») […]

autisme

Normative data på ABLLS-R

Publisert den

Utvikleren av ABLLS-R Dr. James Partington har i en tid samlet inn data på hvordan barn uten forsinket utvikling vil gjøre det på ABLLS-R. Disse dataene kan gi indikasjoner på hva som er forventet ut i fra barnets alder og kan bidra når man på bakgrunn av ABLLS-R skal utarbeide opplæringsmål og opplæringsplaner. Det er […]

autisme

Systematisk gjennomgang av tidlig intervensjon

Publisert den

Campbell Collaboration er et internasjonalt nettverk som produserer systematiske gjennomganger av effektene av sosial intervensjoner innen kriminalomsorg, utdanning, internasjonal utviklng og sosialtjenester. Formålet med deres systematiske gjennomganger er å oppsummere den best tilgjengelige forskningen knyttet til et spesifikt spørsmål, gjennom å lage en syntese av resultater fra flere studier. Campbell Collaboration har nå publisert en […]

Barnehage

Ny bok om Tidlig utvikling

Publisert den

I samarbeid med Magdalena Hernes har jeg skrevet en bok om tidlig utvikling (0-3 år) som kommer ut på Gyldendal i disse dager. Av omtalen på Gyldendal sin side kan man lese «Denne boka tar opp de minste barnas utvikling og tilpassing i barnehagen, med særlig fokus på de barna som trenger ekstra oppmerksomhet De […]

autisme

Europeisk undersøkelse om autismeforskning

Publisert den

I samarbeid med Sue Fletcher­Watson, psykolog og forsker ved Edinburgh Universitet i Storbritannia, samt en gruppe forskere fra ulike land i Europa, skal vi våren 2014 gjennomføre en web-basert undersøkelse om synspunkter på autismeforskning på sped- og småbarn. Vi håper at så mange som mulig vil svare på denne undersøkelsen, som vil ta ca. 15-20 […]

autisme

Oppsummert forskning om intervensjoner basert på Theory of Mind

Publisert den

Flecher-Watson og kolleger publiserte nylig en ny Cochrane reveiw over intervensjoner for personser med autismespekterforstyrrelser basert på den kognitive modellen Theory of Mind. Basert på omfattende gjennomgang av mange studier, konkluderer de med at «Selv om det er noe evidens at theory of mind, eller relaterte ferdigheter, kan læres til personer med ASF, er det […]