autismePublikasjoner

Artikkel om holdninger til forskning på tidlig autisme.

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 17.39.50I samarbeid med kollegaer fra Norge og Europa har jeg vært med på forskning om holdninger til forskning på tidlig autisme. Generelt sett er de aller fleste positive til at det gjøres forskning på tidlig autisme, og hvilke temaer som er viktige. Et tema i forskningen var også hvordan man skal omtale barn som man følger i ung alder og som har forhøyet risiko for autisme. I denne studien foretrakk respondentene at man benyttet begrepene «barn med høy autisme sannsynlighet» og «barn med høyre sannsynlighet for å utvikle autisme». Link til engelsk abstract.