Kurs – Undervisning – Veiledning

Pivotal Response Treatment (PRT)

Pivotal Response Treatment, ofte forkortet til PRT, er en forskningsbasert intervensjon for personer med autismespekterforstyrrelser (ASD). PRT er en omfattende intervensjon som retter seg spesielt mot kjerneområder innen barns utvikling, som motivasjon, responsitivitet til sammensatte stimuli, selvstendighet og sosiale initiativ. Gjennom å rette seg mot disse områdene resulterer PRT i utbredt, medfølgende utvikling i andre sosiale, kommunikative og atferdsmessige områder som ikke intervensjonen rettes direkte mot.
PRT er en av flere Naturalistiske atferdsanalytiske utviklings intervensjoner (NBDI) som kjennetegnes av at intervensjonene:
  • blir implementert i naturlige miljø, det vil si i ordinære barnehager (på avdeling, i garderobe o.l), skoler, hjemme sammen med familien, på fritidsaktiviteter og så videre.
  • inkluderer delt kontroll mellom barnet og den som gjennomfører intervensjonen
  • drar nytte av naturlige kontingenser
  • benytter et bredt utvalg av atferdsanalytiske strategier for å gi opplæring i utviklingsmessig relevante ferdigheter.
I PRT har man utviklet strategier spesifikt for å fange og styrke barn med ASD sin motivasjon til å delta i samspill og læreing sammen andre barn, foreldre og andre voksne. De motivasjonelle strategiene inkluderer å følge barnets valg og intitiativ, variasjon i læringsoppgaver, flette inn oppgaver barnet mestrer, forsterkning av forsøk, og bruk av direkte og naturlige forsterkere.
PRT har vist seg effektiv i opplæring av personer med ASD fra småbarnsalder og til unge voksne innen en rekke områder.
Jeg er sertifisert som Level 5 «Trainer of Trainers» av Koegel Autism Center ved UCSB.