Kurs – Undervisning – Veiledning

ABLLS®-R

Karleggingsverktøyet The Assessment of Basic Language and Learnings Skills (ABLLS®-R) er utviklet av James Partington ved Partington Behavior Analysts og er oversatt og tilpasset norske forhold ved Kenneth Larsen.

ABLLS®-R består av et utvalg ferdigheter som har vist seg sentrale for å styrke kommunikasjon om barns muligheter til å lære mer effektivt i flere situasjoner. Alle ferdighetene i ABLLS®-R er beskrevet ut i fra nøyaktige kriterier som bidrar til en nøyaktig og effektiv kartlegging.

ABLLS®-R består av to hefter – ABLLS®-R Protokollen & ABLLS®-R Guiden. ABLLS®-R protokollen som inneholder oversikt over ferdighetene og kriteriene, samt en oversiktlig system for å visuelt fremstille barnets nåværende ferdighetsnivå. Dette systemet kan også effektivt benyttes til å vise barnets progresjon. ABLLS®-R Guiden innholder instruksjoner for å gjennomføre kartleggingen og hvordan man kan benytte det pensum som er beskrevet i ABLLS®-R for å utvikle individuelle opplæringsmål.
Protokollen selges bare alene der kjøperen tidligere også har kjøpt Guiden.

ABLLS®-R er nå oversatt og tilpasset til norsk i samarbeid med Partington Behavior Analysts. Distribusjon og salg gjøres av Cicero Digital og Grafisk AS.

Priser:

ABLLS®-R Guide + Protokoll                    kr. 495,-
ABLLS®-R Protokoll pr stk                        kr. 275,-

I tillegg kommer frakt etter Postens satser (servicepakke) + fakturagebyr (40,-).


 

Bestilling av ABLLS-R.

Ditt navn

E-post

Antall ABLLS-R Gude + Protokoll, kr. 495,

Antall ABLLS-R Protokoller, kr. 275,-

Leveringsadresse:

Firma/Navn

Gateadresse

Postnummer og sted

Mobil Telefon

Fakturaadresse:

Firma/Navn

Gateadresse

Postnummer og sted

Referansenummer e.l.

Evntuell melding

Vennligst skriv inn tegnene i feltet
captcha