Mitt fagområde er forskningsbasert og effektiv opplæring for barn med ulike utviklingsforstyrrelser, inkludert autismepekterforstyrrelser. Jeg holder kurs og tilbyr veiledning i;

  • Opplæring basert på styrking av kjerneferdigheter (PRT) for barn med autisme og/eller språkvansker (Mer om PRT her)
  • tidlig og intensiv opplæring for barn med autisme (ABA/EIBI/TIOBA),
  • Bruk av ABLLS-R for kartlegging og utvikling av opplæringsplaner,
  • Kartlegging av adaptive ferdigheter og problematferd,
  • forebygging og håndtering av problematferd.

Jeg holder også egne kurs, og kan undervise inn i andre seminarer. Eksempler på kurs som avholdes er; PRT, målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse, tidlig og intensiv opplæring for barn med autisme, positiv samhandling, forebygging og håndtering av problematferd.

Ta gjerne kontakt dersom man ønsker å diskutere mulighetene i forhold til kurs, undervisning eller individuell veiledning.