Kurs – Undervisning – Veiledning

Veiledning og kurs

Jeg kan tilby følgende kurs og veiledning til fagpersoner og foreldre;

  • Pivotal Response Treatment (PRT) for barn med autisme (Mer om PRT her)
  • Tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser,
  • Bruk av ABLLS-R for kartlegging og utvikling av opplæringsplaner,
  • Forståelse og tilrettelegging for barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser
  • Forebygging og håndtering av utfordrende atferd.

Jeg kan komme å holde kurs eller foredrag for grupper, avdelinger eller enheter. Jeg tilbyr også veiledning til foreldre og ansatte både direkte der hvor barna er eller ved bruk av video konferanse.

Ta gjerne kontakt dersom man ønsker å diskutere mulighetene i forhold til kurs, undervisning eller individuell veiledning – enten direkte eller via Skype eller annen videotjeneste